021-45263

rubika

توقف تولید


پریفرم دهانه 28

پریفرم دهانه 28

پریفرم دهانه 28 از محصولات شرکت آبتین می باشد. در طراحی و ساخت این محصول از مناسب ترین اوزان جهت تولید پریفرم استفاده شده است.

این پریفرم در محیطی کاملا بهداشتی و بدون تماس اپراتور با محصول تولید و سپس بسته بندی شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

 

محصول

پریفرم دهانه 28 نرمال

کد AT_10000

ماده اولیه

pet

دهانه

28mm

ارتفاع

8cm

وزن

15g

رنگ

انتخابی
شماره پروانه بهداشتی ساخت 16/1101-6
16/1101-7

 

محصول

پریفرم دهانه 28 نرمال

کد AT_10001

ماده اولیه

pet

دهانه

28mm

ارتفاع

8cm

وزن

18g

رنگ

انتخابی
شماره پروانه بهداشتی ساخت 16/1101-6
16/1101-7

 

محصول

پریفرم دهانه 28 نرمال

کد AT_10002

ماده اولیه

pet

دهانه

28mm

ارتفاع

8cm

وزن

20g

رنگ

انتخابی
شماره پروانه بهداشتی ساخت 16/1101-6
16/1101-7