021-45263

rubika
Search
درب دهانه 28

درب بطری دهانه 28

سالانه میلیون‌ها بطری پلاستیکی در محل‌های دفن زباله وجود دارند و مواد مضر را در محیط زیست آزاد می کنند. در این میان درب بطری ها به ویژه درب بطری دهانه 28 ، جایگاه جدید و خاصی پیدا کردند. اما یافتن منابع معتبر و سالم برای تولید درب های بطری

درب دهانه 28

درب بطری دهانه 28

سالانه میلیون‌ها بطری پلاستیکی در محل‌های دفن زباله وجود دارند و مواد مضر را در محیط زیست آزاد می کنند. در این میان درب بطری ها به ویژه درب بطری دهانه 28 ، جایگاه جدید و خاصی پیدا کردند. اما یافتن منابع معتبر و سالم برای تولید درب های بطری