021-45263

rubika
Search
درب دهانه 38

درب قفل کودک

درب قفل کودک دهانه 38 درب قفل کودک چیست؟ همانطور که از نام این محصول پیداست، درب قفل کودک دربی است که مخصوص کودکان طراحی و تولید میشود. این درب ها به راحتی باز نمیشوند ، فقط بزرگسالان قادر هستند این درب ها را باز کنند. برای باز کردن درب

درب دهانه 38

درب قفل کودک

درب قفل کودک دهانه 38 درب قفل کودک چیست؟ همانطور که از نام این محصول پیداست، درب قفل کودک دربی است که مخصوص کودکان طراحی و تولید میشود. این درب ها به راحتی باز نمیشوند ، فقط بزرگسالان قادر هستند این درب ها را باز کنند. برای باز کردن درب